Kültürel-özel kelimelerin aktarılma yollarının analizi - ders çalışması (Teori) İngilizce

Özetler:

  • Çalışmalarım, kültürel açıdan özel kelimelerin tercüme edilmesine ayrılmıştır.
  • Kültürel isimlerin aktarılma yöntemleri.
  • Bu, uyarlanabilir çeviri yöntemlerinin bir kombinasyonudur.
  • Bu gerçeğin aktarılmasında karışık bir çeviri kullanılır: Çevirme + izleme.
  • Bu durumda, daha az ifade eden kelime, PY'nin benzerleri yardımıyla iletilir.
  • Kabakchi, V.V. Rus kültür terminolojisinin İngilizce-İngilizce sözlük / V.V. Kabakchi.
  • Kabakchi, V.V. İngilizce konuşan kültürlerarası iletişim pratiği / V.V. Kabakchi.
  • Vinogradov, V.V. Sözcük bilgisi ve sözlükçeyle ilgili bilgi: Izbr.
  • Bu ifadenin anlamlılığını ifade etmek için, İngilizce dilinde mevcut bir analog kullanılır.
  • İngilizce çeviride daha az sözcük dağarcığı vardı, biz argo yardımıyla geçtik.

Benzer Resimler: