Ekonomik bilgi temelinde 7 yıllık çocukların okula hazır olma eğitimi pedagojik koşulları - pedagojik ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Amaç: Ekonomik bilgiye dayalı olarak hayatın 7. yılında çocuklar için okulda öğrenmeye hazır olma durumunu öğrenmek.
  • 7. yılın çocuklarının ekonomik bilgilere dayanarak okula hazır olma özelliğini tanımlayın.
  • 7. yılın çocuklarının ekonomik bilgilere dayanarak okula hazır olmalarının özellikleri.
  • 7 yaşındaki çocuklardaki ekonomik bilginin geliştirilmesine yönelik sınıfların adım adım bir sistemi geliştirilecek.
  • Yaşamın 7. yılında çocuklarda okul ve iktisadi fikirler hakkındaki fikir düzeyinin özellikleri.
  • Kıdemli anaokulcunun yaşına uygun ekonomik bilgi içeriği seçilecektir.
  • Tabloları kullanarak, çocukların okula hazır olma durumlarında hangi değişikliklerin gerçekleştiğini görelim.
  • Okula başlamadan önce çocuk gelişiminin pedagojik teşhisi / Ed.
  • Dow'un pedagojik sürecinde yaşamın 7. Yılının çocuklarının ekonomik gelişimi üzerine yapılan çalışmanın analizi.
  • Özellikle okul ve ekonomi alanındaki 7. yılın çocuklarını tanımlayın.

Benzer Resimler: