İşletmedeki mevcut telekomünikasyon hizmetleri sisteminin analizi - kurs çalışması (Teori) yönetimi

Özetler:

  • Telekomünikasyon hizmetlerinin kalitesine bağlı olduğu için "kalite" kavramı, bir bütün olarak işletmeyi ifade eder.
  • СТП 3.2-2003 "Kuruluşların, kurumların ve işletmelerin aboneleri ile telekomünikasyon hizmetleri için hesaplamalar".
  • СТП 2.13-2003 "Özel ve acil hizmet sistemleri için telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması".
  • Mevcut telekomünikasyon hizmetlerinin iyileştirilmesi.
  • Telekomünikasyon hizmetleri pazarının doyumu ile artan rekabet, tüketiciler için bir mücadeleye yol açmaktadır.
  • Şimdi kuruluşun ana oranı pazarlama araştırması ve pazar analizi için yapılır.
  • Hizmet sunum süreçlerinin işleyişi bakım ve destek süreçleri.
  • RUES Grodno'da iletişim hizmetlerinin kalite yönetiminin analizi.
  • İşletmedeki kalite yönetiminin teorik ve metodolojik yönleri.
  • 2 Hizmet kalitesinin sağlanmasında kalite yönetim sisteminin (KYS) rolü ve işlevleri.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Yönetimde dönem ödevleri (teori)