Elektronik voltmetre V7-26'nın DC voltajı için doğrulanması - Bilişim ve Telekomünikasyonda kurs (teori)

Özetler:

  • DC voltajı için voltmetre V7-26'nın doğrulama sonuçları.
  • Gelecekte DC voltajı için V7-26 cihazının doğrulama sonuçları gösterilecektir.
  • Şekil 2.1 DC voltaj kontrolünde cihazların bağlantı şeması.
  • DC voltajı için B7-26 cihazının doğrulama sonuçları Tablo 2.3'te verilmektedir.
  • Bu şemada, genellikle alternatif ve doğrudan akımın evrensel voltmetreleri yapılır.
  • Ortalama değerdeki elektronik voltmetreler nispeten yüksek voltajları ölçmek için kullanılır.
  • DC voltaj için V7-26, Şekil 2.1'de sunulmuştur.
  • Laboratuvar çalışmalarının performansı için metodik talimatlar "Elektronik voltmetre doğrulama".
  • Elektronik voltmetre kalibrasyon hatası.
  • Doğrultucu, sabit akım yükseltici, magnetoelectric ölçüm mekanizması (MI).

Benzer Resimler: