Alüminyum klorür elektrolizi ile klor üretimi - Kimya ders işi (Teori)

Özetler:

  • Torbalı filtrelerde (14) ayrılan katı faz çoğunlukla alüminyum klorürden oluşur.
  • AlCl klorür, AlCl'den elde edilir; buradan, AlCl, 700 ° C'de orantısızlaştırma yoluyla izole edilir.
  • Alüminyumun rafine edilmesi için hücrenin çalışma ömrü 4 ila 5 yıldır.
  • Sodyum alüminat çözeltisi Bayer metoduna göre işlenir.
  • Modern elektroliz tesislerinde, banyolar iki veya dört sıra halinde düzenlenmiştir.
  • Seride bağlı alüminyum banyoların sayısı 160'a kadar çıkabilir.
  • Çeşitli kalitelerde alüminyum üretimi öngörülmektedir.
  • Alüminyumun derin arıtılması, bir subflorür yoluyla bölge eritilmesi veya distilasyonuyla gerçekleştirilir.
  • Katılaştıklarında, alüminyum kristaller sıvı fazdan daha az saflık içerir.
  • Birçok problemlerden biri, hücreden çıkan gazların işlenmesi ve uzaklaştırılmasıdır.

Benzer Resimler: