Finansal kiralama kavramı ve türleri - ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Bütçe sürecinin kavram ve ilkeleri4.
  • Bütçe sürecinin kavram ve ilkeleri.
  • Kabirova Ek. A.
  • Bölgesel seviyede, ilgili makamların kararlarıyla belirlenir.
  • Çeşitli dış ülkelerde, kamu kaynaklarının yönetimi için çeşitli sistemler bulunmaktadır.
  • Birçok ülkede hazine, kamu borcunu yönetmekten sorumludur.
  • 1997 yasası "Federal ve arazi düzeyinde bütçe hukuku alanında daha fazla gelişme."

Benzer Resimler: