Medeni hakların kullanılmasında kullanılan kavram ve yollar - hukukun temelleri üzerine kurs (Teori)

Özetler:

  • Çalışmanın amacı: Rusya'da sübjektif sivil hakların kullanılmasına ilişkin kavram ve yolların analizi.
  • Sivil haklar biliminin uygulanması kavramının bir analizini gerçekleştirmek.
  • Sivil haklara egzersiz yollarını belirlemek.
  • Öznel Sivil Haklar'ın uygulanması kavramı.
  • Sivil haklar kavramının sivil bilimde tanımı.
  • Sivil haklara egzersiz yapma yolları.
  • Araştırmanın amacı: Rusya'da sübjektif sivil hakların uygulanması süreci.
  • Sivil hakların kullanımı ile sivil görevlerin icrası arasındaki ilişkiyi tanımlayın.
  • Subjektif medeni hakların uygulanmasının sınırlarını belirleyin.
  • Ayrımcılık da, sivil hakların özgürce kullanılması prensibi ile kendini gösterir.

Benzer Resimler: