Pop sanatının yönü ve ifade özelliklerinin temsilcileri - kültürel araştırmalar üzerine ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Pop art temsilcilerinin eserleri ne kadar farklı olursa olsun hepsinin belirli bir genel fikri vardır.
  • [4] "Modernizm: Analiz ve ana yönden eleştiri."
  • Modernizmin en çarpıcı fenomenlerinden biri.
  • Böylece kitle kültürü oluştu.
  • Pop sanat mutlaka basmakalıp ve semboller kullanır.
  • Emtia standardının gösterişli ve rahatsız edici propaganda reklamı.
  • Aynı pop art için de geçerlidir.
  • Ayrıcalıklı bir özellik, bir çağrının ilgisizlikle kombinasyonudur.
  • Pop sanat, moderniteyi ve değerlerini inkar ederek, "iyi tasarım" ilkelerine açıkça meydan okudu.
  • Tasarımcılar, tüketicinin istediği şeylerden ziyade, arzulanan şeyleri üretmekle meşguldür.

Benzer Resimler: