Modern İngilizce'de insan duygularının atanması hakkında atasözleri ve deyişler - İngilizce dersi (Teori)

Özetler:

  • Araştırmanın konusu? Atasözleri ve deyişler insanoğlunun önde gelen duygusal durumlarına işaret ediyor.
  • 3 Atasözleri ve atasözleri, olumsuz duyguları ifade eder.
  • Duygusallığı ifade etmek için atasözlerini ve atasözlerini keşfedin.
  • Son zamanlarda, insanoğlunun duygusal halinin simgesi üzerinde giderek daha fazla ifade birimleri görünüyor.
  • Modern İngilizce'de, Shakespeare'in kelimeleri için bir takım değişiklikler veya başka değişiklikler yapılabilir.
  • Aslında, modern İngilizce'de yukarıdaki grupların her biri için cümlecik vardır.
  • Öfke belirtileri için İngilizce atasözleri ve atasözleri.
  • Glushchenko J. E. İngilizce atasözleri ve sözler hakkında / J. E. Glushchenko.
  • Atasözleri ve deyişler, İngilizce sözcük dağarcığında oldukça önemli bir yere sahiptir.
  • Araştırma konusu mu? atasözleri ve İngilizce sözleri.