Kültürlerarası ticari iletişimde iletişimsel başarısızlıkların nedenleri (İspanyol iş ortaklarıyla iletişim sürecinde) - kültürel araştırmalar üzerine kurs (Teori)

Özetler:

  • İspanyollarla ticari iletişim sürecinde iletişimsel başarısızlıkların nedenleri.
  • İletişimsel başarısızlık kavramı ve ticaret iletişiminde tezahürünün çeşitli şekilleri.
  • Ticari iletişimin özelliklerini ve kültürlerarası iletişimdeki rolünü değerlendirmek.
  • "İş iletişimi" terimi genellikle "iş iletişimi" teriminin eşanlamlısı olarak kullanılır.
  • İş dünyasında ticari iletişim ve iletişimin rolü.
  • Müzakereler, kültürlerarası ticaret iletişiminin spesifik bir formu olarak.
  • Toplumdaki insanlar (toplum) arasındaki en yaygın iletişim türü ticari iletişimdir.
  • Ticari iletişimin amacı belirli hedeflerin ve belirli görevlerin belirlenmesidir.
  • Günümüzdeki ticari iletişim, toplumun toplumsal hayatının her alanına nüfuz eder.
  • Sözlü iş iletişimi söz konusu olduğunda, görüşme taktiklerini hesaba katmak gerekir.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Kültürel araştırmalarda topikal dönem ödevleri (teori)