Kırsal gençliğin günümüz koşullarında istihdam edilmesi - ders çalışması (Teori) sosyolojide

Özetler:

  • Çalışmanın konusu: kırsal gençliğin istihdamı sorunu.
  • 2 Toplumun gelişmesinin bugünkü aşamasında gençlerin değer yönelimleri.
  • Çalışma konusu: kırsal gençlik.
  • Özellikle gençlerle kürtaj problemi ilgilidir.
  • Ekonomik reform, gençlerin günlük yaşam alanlarındaki ciddi sorunlarını daha da şiddetlendirdi.
  • Profesyonel olarak hazırlıksız genç insanlar kırsal işgücü piyasasına en açık olan durumdadır.
  • Bütün bu girişimler, gençlerin istihdam sorununu çözmez.
  • Kırsal Gençlik Politikası.
  • Kırsal alanlardaki genç profesyonellerin istihdam mekanizmalarını geliştirmenin yolları.
  • Selivanova O. Gençlik istihdamı stratejik bir sorundur.

Benzer Resimler: