Latin Amerika'da siyasi istikrarsızlığın sorunları - Siyaset Bilimi içerisinde ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Yüzyılın sonuna kadar Latin Amerika nüfusu. bilim adamları tarafından farklı şekillerde tahmin edilmektedir.
  • İngiltere önce ve en derinden Latin Amerika pazarlarına girdi.
  • Latin Amerika ülkelerinin çıkar çatışması ve bağımlılığı doğrudan OAS'ya yansımıştır.
  • 1 Bölgenin gelişimi ve Latin Amerika'nın gelişme evreleri.
  • 19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri ve Latin Amerika arasındaki ilişkiler.
  • 7 Latin Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel istekleri karşısında.
  • "Amerikalılar için Amerika" sözlerinin ardında her şey daha farklı geliyordu: "Amerika Birleşik Devletleri için Amerika."
  • Latin Amerika ülkelerinin geri kalanı için büyük bir tehlike bekliyordu.
  • Bu, Amerika ile dünyanın geri kalanı arasındaki düzenli ilişkilerin baş>
  • Kurtuluşu, tüm İspanyol Amerika ölçeğinde bağımsızlık savaşının sona ermesidir.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Siyaset biliminde dönem ödevleri (teori)