Veritabanının tasarlanması ve geliştirilmesi "Giyim mağazası" - ders çalışması (Teori) yazılım, programlama

Özetler:

  • Bu bilgiye duyulan ihtiyaç, istemci-sunucu teknolojisi ve SQL kullanımıyla geliştirilmiştir.
  • Buna veritabanı yönetim sistemi dahildir.
  • Bir web uygulaması, kullanıcı arabirimi için ortak bir düzen oluşturun.
  • Web programlama dili PHP, web uygulamasının ana komut dosyasını geliştirmek için kullanılmıştır.
  • Sözleşmeyi iki kez hazırlamadan önce, girilen verilerin doğruluğunu kontrol edin!
  • Yazılım ürün geliştirme.
  • WEB uygulamasının yapısını tasarlamak.
  • Program kodunun geliştirilmesi.
  • Şekil 10 - Veritabanı.
  • Türetilen verilerin oluşturulmasında olası hataların sayısının azaltılması.

Benzer Resimler: