Yoğuşma santralinin elektriksel bir parçasını tasarlamak - fizikte ödev (Teori)

Özetler:

  • Daha modern ekipmanların kurulması istasyonun elektrik bölümünün güvenilirliğini arttırır.
  • Santrallerin elektrik bölümü: metodolojik / comp.
  • IES'in elektrik bölümünü tasarlama görevi.
  • Elektrik şebekelerinin tasarımı el kitabı / ed.
  • Elektrik santrali ve santrallerin elektrik donatımı, 7-ed.-M.: Izdat.
  • Lykin AV Elektrik sistemleri ve ağları: Ders kitabı.
  • Yüksek gerilim elektrik tesisatları el kitabı / Sub.
  • Yaz minimum yük modunda kurulu kapasiteye sahip çalışma istasyonu.
  • Şekil 3.4 - Bir noktadaki hata akımını hesaplamak için istasyon sıfır dizisi değiştirme devresi.
  • Şekil 3.1 - İstasyon değiştirme şeması.

Benzer Resimler: