Lise eğitiminde öğrencilerin adaptasyonunun psikolojik sorunları - ödev (Teori) Psikoloji

Özetler:

  • Çalışmanın konusu, bir üniversitede öğrenim sürecinde öğrencilerin adaptasyonunun psikolojik sorunlarıdır.
  • Bu nedenle, üniversitedeki öğrenme sürecinde öğrenci adaptasyonunun psikolojik sorunları vardır.
  • Üniversitedeki öğrenme sürecinde öğrenci adaptasyonunun psikolojik problemlerini tanımlayın.
  • Bir üniversitede öğrenim sürecinde öğrencilerin adaptasyonunun psikolojik sorunları ortaya çıkarıldı.
  • Lise eğitiminde öğrencilerin adaptasyonunun teorik temelleri.
  • Araştırmanın amacı, toplumsal uyarlanma sürecidir.
  • Metodoloji "Lise öğreniminde motivasyon".
  • Araştırma konusundaki psikolojik, pedagojik, sosyolojik literatürü analiz eder.
  • Eğitimin başarısı büyük oranda "profesyonel" ve "bilişsel" motiflerden etkilenmiştir.
  • "Pragmatik" nedenler zayıf öğrencilerin özelliklerinden oluşuyordu.

Benzer Resimler: