Öğrenmeyi pedagoji tarihinde verimli çalışmayla birleştirmenin fikrinin geliştirilmesi - pedagoji üzerine ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Öğrenmeyi Rus pedagoji tarihinde üretken bir çalışma ile birleştirmenin fikrinin geliştirilmesi.
  • Kazakistan'ın modern okulunda eğitim ile verimli çalışma fikri tanıtıldı.
  • Çalışmanın konusu, öğrenmeyi verimli çalışmayla birleştiren kavramın içeriğidir.
  • Kazakistan'da pedagoji tarihinde fikir gelişimini incelemek ve analiz etmek.
  • Shilo L.P. İşgücü eğitiminin verimli emek ile kombinasyonu.
  • Öğrenme güçlüğü ile bağlantı, sağlıklı ve gelişmiş neslin eğitim bilimidir [36,165].
  • Kazakistan tarihinde fikir gelişiminin analizi.
  • Ortak çalışmada, çocukların ve ergenlerin gelişimi hızlandı.
  • Bizans İmparatorluğu'nda yüksek düzeyde bir gelişme, evde eğitim ve yetiştirme biçimlerine ulaşmıştır.
  • İnsanoğlu ortaya çıktığı andan itibaren emek eğitiminin yapıldığına dair genel bir sonuç çıkarabilir.

Benzer Resimler: