Okul öncesinde çocuklarda sesli işitme gelişim - pedagoji üzerine ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Okul öncesi çağdaki çocuklarda sesli işitmenin gelişmesi etkili olacaktır.
  • Okulöncesinde "sesli işitme" kavramını ve gelişim özelliklerini tanımlar.
  • Okul öncesi çağdaki çocuklarda sesli duyma oluşumunun teoretik ve metodolojik temelleri.
  • 1 "Sesli işitme" teriminin tanımı ve gelişiminin okulöncesi dönemde özellikleri.
  • Okul öncesi yaştaki çocuklarda sesli algılamanın gelişmesi etkili olacaktır.
  • Fonemik işitme zamanında gelişmesiyle, çocukların ses üretimi kolaylıkla ayarlanır.
  • Çocuklarda sesli işitmenin gelişimi, okuma ve yazma becerilerinin başarılı bir şekilde öğrenilmesi için gereklidir.
  • Kolesnikova E.V. Çocuklarda 4-5 yıllık sesli işitme gelişim [Metin]: öğretici.
  • Anaokulu çocukları için konuşma geliştirme teorisi ve yöntemleri üzerine bir antoloji [Metin] / comp.
  • Okul öncesi çocuklarda sesli işitme gelişim.

Benzer Resimler: