Veri tabanının geliştirilmesi "Bilgisayar oyunları" - ders çalışması (Teori) yazılım, programlama

Özetler:

  • Yani, bilgisayar veri bankalarında oluşmuş ve biriken bilgilerden bahsediyoruz.
  • Veritabanımın oluşturulması sürecinde, MS Access ile çalışma yöntemlerinin çoğuna hakim oldum.
  • V Veritabanının navigasyon ve bakımı için standart işlemler.
  • Veritabanı yapısı.
  • Veritabanı arayüzü sağlamalıdır.
  • Yavaş yavaş, iki adlandırılmış veri türleri arasındaki fark silinir.
  • Sonuç olarak, farklı veritabanları içeren yeni bir veri bankası var.
  • Bu sistem bir uygulama geliştirme ortamı olarak düşünülebilir.
  • Kursun amacı, verilen seçeneğe uygun bir veri tabanı geliştirmektir.
  • Tablo, onlara girilebilecek veri türlerinden farklı 11 alandan oluşur.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Yazılımda, programlamada, dönem ödevleri (teori)