Kurumsal stilin bir unsuru olan logo tasarımının geliştirilmesi - pazarlamada kuram (Teori)

Özetler:

  • "Kurumsal kimliğin bir unsuru olarak logo tasarımının geliştirilmesi" temasıyla.
  • Dans topluluğu "Korkunç" için kurumsal kimliğin bir unsuru olarak logo tasarımının geliştirilmesi.
  • 4 "Grozny" şirketi için kurumsal kimliğin bir unsuru olarak bir logo geliştirilmesi.
  • David Airy "Logo ve kurumsal kimlik - Tasarımcı kılavuzu".
  • Topluluğun kurumsal kimliğinin bir unsuru olarak logonun özelliklerini incelemek.
  • Konu kurumsal kimliğin bir parçası olarak bir logo.
  • 3 Logo, kurumsal kimliğin bir unsuru olarak, temel gereklilikler.
  • Kurumsal kimlik, bir logo veya marka temelinde geliştirilir.
  • Geliştirmenin başında ana unsurlar tanımlanır: bir stil oluşturan fikir, bir renk şeması, yazı tipleri.
  • Logo, tüm kurumsal stil medyalara yerleştirildi.

Benzer Resimler: