İlaç şirketinde eğitim sisteminin geliştirilmesi için bir iş planı kavramının geliştirilmesi "Eczacılık Nevis" - İktisat Teorisinde ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • LLC "Eczane Nevis" eğitim merkezinin iş planının hazırlanması.
  • Bu bölümde LLC "Eczane Nevis" 'te bir eğitim merkezi kurmak için bir iş planı geliştirildi.
  • İşletme geliştirme sisteminde iş planlamasının rolünü tanımlayın.
  • Kurs projesinin konusu organizasyonun iş planlamasıdır.
  • Kurs projesinin amacı, eczacılık şirketi LLC "Eczane Nevis" 'dir.
  • LLC "Eczane Nevis" i tanımlamak ve kuruluşun iç ve dış çevresini analiz etmek.
  • Bir iş planı oluşturun Organizasyonda Eğitim merkezi.
  • İş planı, işletme gelişiminin mevcut ve stratejik planlamasının ayrılmaz bir parçasıdır.
  • CJSC "Eczane Nevis" te yapılan organizasyonun yapısı lineer fonksiyoneldir.
  • Eğitim için bir plan geliştirin.

Benzer Resimler: