Ekol topraklarının rasyonel kullanımı için bir önlem sisteminin geliştirilmesi ve Usol'sk bölgesi "Hajtinskoe" ekonomisinde yüksek verimli sürdürülebilir tarım sistemlerinin oluşturulması - tarımda kurs (teori)

Özetler:

  • 4 Son derece verimli agroecosystems yaratmak için tedbirlerin perspektif sistemi.
  • Tarım sistemlerinin ekolojik uyumluluğunu iyileştirmeye yönelik tedbirler.
  • Toprak bloğunun çevresel sürdürülebilirliğini iyileştirmeye yönelik tedbirler.
  • Tarımsal ekolojinin gelişimi düzensizdi.
  • Dünyanın tarım arazileri, çok sayıda tarımsal biyo-zehir içermektedir.
  • Buna ek olarak, bu enerjinin yaklaşık% 10'unu mera ekosistemlerinden alır.
  • Bu rakamlar tarımın önemini ikna edici biçimde göstermektedir.
  • Tarımın yeşillendirilmesine ihtiyaç vardı.
  • Nehir ağının yoğunluğu, ilçenin kuzeyinde 0.3-0.4 km / km, güneyde 0.5-0.7 km / km arasında değişmektedir.
  • 2 İlçenin yerleşim koşulları.

Benzer Resimler: