Dönüştürücünün elektriksel ana güç devresinin geliştirilmesi - fizikteki ödev (Teorik)

Özetler:

  • Şekil 3 - Dönüştürücünün güç kısmının elektrik şematik diyagramı.
  • 1 Dönüştürücünün güç bölümünün değiştirilmesi için eşdeğer devrenin geliştirilmesi.
  • Şekil 6 - Dönüştürücünün güç bölümünün değiştirilme şeması.
  • Dönüştürücünün güç bölümünün matematiksel bir tanımının geliştirilmesi.
  • Dönüştürücünün güç kısmı için teknik çözüm seçeneklerinin analizi, elemanların hesaplanması.
  • Bu tür dönüştürücüler kendi güç bölümünde ya bir transformatör veya değiştirici tıkanıklığa sahiptirler.
  • Ardından, dönüştürücünün güç bölümünün elemanlarını doğrudan hesaplıyoruz.
  • 3 Elektriksel fonksiyon kontrol sistem şemasının geliştirilmesi.
  • 4 Dönüştürücünün güç kısmının hesaplanması ve seçilmesi.
  • Dönüştürücünün güç kısmının matematiksel modellenmesi.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Fizikte güncel terim kağıtları (teori)