TPP-300 MW istasyonunun elektrik bölümünün geliştirilmesi - fizikte ders teorisi

Özetler:

  • Bu derste CHP tesisinin elektrik bölümünün-300 MW'luk bir alanın geliştirilmesi gerekiyor.
  • Cihaz ve akım taşıyan parçaların seçimi için kısa devre akımlarının hesabı.
  • Hesaplanan doğal osilasyon frekansı 30Hz'den düşüktür, dolayısıyla mekanik rezonans olmayacaktır.
  • Nerede - istasyonun kurulu kapasitesi, sırasıyla, I ve II, MW versiyonlarında.
  • Temel ekipman seçimi ve enerji dağıtım şemaları için seçenek geliştirme.
  • İstasyonların kurulu kapasitesindeki fark.
  • Elektrik bağlantılarının ana devresinin seçimi ve fizibilite etüdü.
  • Akım taşıyan parçaların seçimi.
  • Enerji bir elektrikli cihaz devresidir.
  • Anma gerilimi Uom.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Fizikte güncel terim kağıtları (teori)