Kömür birleştirme kombinasyonunun besleme bölümünün hidrolik tahrikinin hesaplanması - fizikte ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Tema: "Bir kömür madenciliği makinesinin besleme bölümünün hidrolik tahrikinin hesaplanması".
  • Ar-Ge: "Bir kömür madenciliği makinesinin besleme bölümünün hidrolik tahrikinin hesaplanması".
  • Nesne: bir kömür madenciliği makinasının besleme bölümünün hidrolik tahriki.
  • Kömür kombinasyonunun besleme bölümünün hidrolik tahrikinin hidrolik devresi Şekil 1'de gösterilmektedir.
  • Hidrolik tahrik sisteminin zorunlu unsurları pompa ve hidrolik motorlardır.
  • Şimdi, bir hidrolik tahrikin kullanıldığı her yere teknolojinin adını vermek zordur.
  • Bu akış hızı, nd1'deki pompa akışına yaklaşık olarak eşittir; Qn1 = Qd1.
  • Bu amaçla, makinenin ortak gövdesinde olmayan hidrolik makinelerin tüm parçaları gövde ile çevrelenmiştir.
  • Hidrolik ve hidrolik tahrik.
  • Sveshnikov VK, Usov AA Makine hidrolik tahrikleri: El kitabı.

Benzer Resimler: