Doğru akım dersi çalışmasının (Teori) fizikte transit çekiş alt istasyonunun hesaplanması ve tasarımı

Özetler:

  • Çekiş yerinin zemin halkasının hesabı.
  • Röle korumanın seçimi ile ilgili hesaplamalarda, kısa devre akımının minimum değerini bilmek gereklidir.
  • Şekil 7. K-2 noktasındaki kısa devre akımını hesaplama şeması.
  • Çekiş alt istasyonları: Yöntem.
  • Prokhorsky A.A. Çekiş ve trafo merkezleri.
  • Burada - kaza durumunda tahliye süresi, çekiş alt istasyonlar için 2 saat olarak kabul edilir.
  • Çekiş Alt istasyon anahtarlamasının ana devresi için kısa gerekçe.
  • Kısa devre akımının hesaplanması.
  • AC ve DC anahtarların seçimi ve testi.
  • Doğrudan tüketiciler.

Benzer Resimler: