Gemi santralı hesabı - fizikte ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Kozlov VI, Titov PI, Yuditsky FL Gemi santralleri: Gemi İnşaatı, 1969.
  • Santralın gücü.
  • İki ICE'nin kurulumu geminin güvenilirliğini arttırır.
  • Kurs işi göre, bir gaz türbini ünitesi kuruldu.
  • Enerji bağlarını bağlayarak, Şek.
  • 1-9, ana tahrik ünitesinin termal şemasını grafik tanımlama koşulları altında elde ederiz.
  • Enerji verimliliği, şebekenin işletme maliyetinin ana payı belirler.
  • Izgaranın enerji verimliliğinin karşılaştırmalı analizi.
  • böylece SEP'in seçilen versiyonu prototip geminin SRS'sinin enerji verimliliğinden daha düşüktür.
  • Çökeltme tanklarından yakıt ayrım tesisine gönderilir ve bu tanktan tüketim tanklarına gönderilir.

Benzer Resimler: