MathCAD sisteminde eğilme için kirişin hesaplanması - yazılım, programlama için ödev (Teorik)

Özetler:

  • MathCAD sistemini kullanarak eğme kirişini hesaplayın.
  • Görevin MathCAD sisteminde uygulanması.
  • Bilimsel bir belgenin (hesaplama ve açıklayıcı not) GOST gereklerine uygun şekilde kayıt edilmesi.
  • Şekil 1. Kiriş şeması.
  • Kirişin malzemesi bir ağaçtır.
  • Kirişin yapıldığı malzemenin özellikleri.
  • Kafa: Kosinov G.P.
  • Önceki bölümdeki sonuçlardan analitik yaklaşma fonksiyonlarını hesaplayın.
  • İlk ve yakın bağımlılıklarını grafiksel olarak oluşturun.
  • Araştırma üzerinde sonuçlar çıkarın.

Benzer Resimler: