Güzel sanatlar derslerinde dijital eğitim kaynaklarının kullanımı ile ortaokul öğrencilerinin bireysel yaklaşımlarının gerçekleştirilmesi - pedagoji üzerine ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Ortaokul ve ROR'ların bireysel yaklaşımı hakkındaki literatürü analiz edin.
  • DRC'yi kullanarak bireysel yaklaşımın ilkeleri.
  • "ZOR" kısaltması "dijital eğitim kaynağı" anlamına gelmektedir.
  • Bireysel bir yaklaşımı uygulamak için gerekli kavramlar, kuramlar, problemler ve koşullar göz önünde bulundurulur.
  • İlkokuldaki derslerde PR kullanımı.
  • Şimdiye kadar, bireysel bir yaklaşımın pek çok tanımı vardır.
  • A.S.'nin bu tanımı Makarenko, çocuklara yönelik bireysel yaklaşımın karmaşıklığını vurguladı.
  • Derslerde, bireysel ve grup halinde çalışma biçimleri en iyi şekilde birleştirilebilir.
  • FO'ları derslerde kullanma deneyimi incelenmiştir; genel sonuçlar verilmiştir.
  • İlkokuldaki derslerde PR kullanım tecrübesi.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Pedagojide güncel terim kağıtları (teori)