Etkinlik turizmi kaynakları - tıp, beden eğitimi ve sağlık alanındaki ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Çalışmanın amacı belirli bir turizm tür kaynaklarını analiz etmektir (etkinlik turizmi).
  • Petersburg ve Leningrad bölgesindeki olay turizmi kaynakları.
  • Şu anda Rusya'da gerçek bir turizm turizminin olmadığı söylenebilir.
  • St. Petersburg ve Leningrad bölgesindeki olay turizmi programlarını incelemek.
  • Çalışmanın konusu St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi'nde turizm etkinliği.
  • Etkinlik turizmi Rusya'da çok uzun zaman önce gelişmeye başlamıştır.
  • Etkinliğe dayalı turizmin başlıca avantajları, mevsimlik ve yüksek karlılıktır.
  • Rusya'da etkinlik turizmi.
  • Petersburg ve Leningrad bölgesindeki etkinlik turizmi.
  • Petersburg ve Leningrad bölgesindeki olaya dayalı turizm programları.

Benzer Resimler: