Sendikaların emeğin korunması ve işçi sağlığı konusundaki rolü , yaşam ve iş güvenliği konulu bir derstir (Teori)

Özetler:

  • İşçi koruma alanında sendikal örgütün faaliyetlerini iyileştirmek için bir program geliştirin.
  • 2 İşçi sağlığı alanında sendikanın çalışmalarının organizasyonu.
  • Toplu sözleşme çalışma koruma sendikası.
  • İşçi hareketliliğini düzenleyen sendikal rolün belirlenmesi.
  • İşçi sağlığı alanında sendikal faaliyetlerin analizini yapın.
  • İşçilerin, yöneticilerin ve uzmanların emek korumasına ilişkin.
  • "Koşullar ve iş gücünün korunması" toplu sözleşmesinin bölümünde aşağıdaki maddeleri içermesi önerilir.
  • İşyeri güvenlik önlemlerinde (çok önemli.
  • Toplam üretim masrafları iş gücünün korunmasına tahsis edilecektir).
  • Zararlı ve tehlikeli çalışma koşullarıyla uğraşan çalışanlar.

Benzer Resimler: