Ergenlik çağındaki öğrencilerin benlik saygısı - Psikolojideki ders teorisi

Özetler:

  • Bundan hareketle, çalışmamın görevi, ergenlik çağındaki öğrencilerin benlik saygısını incelemekti.
  • Ergenlikte benlik saygısı özelliklerini incelemek.
  • Ergenlikte benlik saygısının deneysel çalışması.
  • Bu çalışmanın konusu ergenlerin öz değerlendirmesidir.
  • Bu çalışmanın amacı, ergenlik çağındaki benlik saygısının özelliklerini incelemektir.
  • Toplam örneklem büyüklüğü ergenlik dönemindeki 10 öğrencidir (7. sınıf öğrencileri).
  • Dembo-Rubinstein yöntemi, ergenlerde benlik saygısı düzeyini ortaya koymak için çok uygundur.
  • Ergenlerin benlik saygısını teşhis etme üzerine deneysel çalışmalar yapıldı ve analiz edildi.
  • Lipkina A.I. Öğrencinin benlik saygısının psikolojisi: Yazarın özet.
  • Remschmidt X. Ergenlik ve ergenlik.

Benzer Resimler: