İngilizce'de parçacıkların sözdizimsel işlevleri ve bunları Rusça'ya çevirmenin yolları - ders çalışması (Teori) İngilizce

Özetler:

  • Rusça dilinde zarf özellikli özel fiil formunun işlevi gerundif ile gerçekleştirilir.
  • Aşağıdaki tabloda, İngilizce'deki belirli formların sistemi gösterilmektedir.
  • (gramer dönüşümleri - literal çeviri).
  • (gramer dönüşümleri - dilbilgisi ikameleri - konuşmanın bir bölümünün değiştirilmesi, gerundifte).
  • (sözcük dönüşümü - sözlük-semantik ikameler - modülasyon).
  • Dilin gelişmesinde birçok sıfat eksiği sıfatlara geçer.
  • Kutuzov L. "İngiliz Dilinin Pratik Dilbilgisi" - www.biometrica.
  • Barkhudarov LS, Shtellin DA "İngilizce dilbilgisi" - M. "Yüksekokul", 1965 - s.38.
  • Berman I.M. "İngilizce dilbilgisi" - M. "Lise", 1994 - s.174-190.
  • (gramer dönüşümleri - dilbilgisi ikameleri - konuşmanın bir bölümünün değiştirilmesi, fiil).

Benzer Resimler: