Amonyum bikromat sentezi - Kimya ders işi (Teori)

Özetler:

  • Krom anhidrit ve amonyum dikromat elde etme işlemi iki ana denkleme göre gerçekleşir.
  • Çözeltiden düşmüş kristaller amonyum dikromattır.
  • Amonyum dikromatın karakteristiği.
  • Amonyum bikromat potasyum anhidrid.
  • Amonyum dikromat kristalin hidratlar oluşturmaz, ancak ısıtma üzerine ayrışır.
  • Amonyum dikromatın özel özellikleri: kolayca ayrışır.
  • Dikromatla etkileşime girdiğinde, amonyum gümüş dikromatı oluşturur.
  • Kromat veya potasyum dikromatın yüksek konsantrasyonlu solüsyonlarının konsantrasyon fazlalığı ile muamele edilmesi.
  • Laboratuvarda amonyak elde etmek için, kuvvetli alkalilerin amonyum tuzları üzerindeki etkisi kullanılır.
  • Böylece, bir amonyum iyonu oluşturan bir proton iliştiriyor.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Kimyada mevcut dönem ödevleri (teori)