Modern Çin dilinde kelime oluşumu - İngilizce olarak dönem ödevi (Teori)

Özetler:

  • Frolova О.P. Modern Çince terminoloji dilinde kelime oluşumu.
  • Çince'de kelime oluşumu, yarı katıştırma ve yapıştırma gibi yöntemlerle temsil edilmektedir.
  • Yarı-çökeltme, Çin dilinin sözcük oluşturma sisteminde mütevazı bir yere sahiptir.
  • Önekleme vasıtasıyla, Çince'de bir sıra numaralarının sınıfı oluşturulmuştur.
  • Çince'de, iki tür iliştirme belirtebilirsiniz: ön ek ve son ek.
  • Gorelov V.I. Çince dilinin sözlükçesi.
  • Çin dili üzerine denemeler.
  • Tsykin V.A. Çince kelime oluşum sisteminde yarıfizasyon.
  • Çince dilde.

Benzer Resimler: