Veritabanları "Kütüphane" - ders çalışması (Teori) yazılım, programlama

Özetler:

  • Konuya göre: Veritabanları "Kütüphane".
  • Bu yazıda, kütüphane için bir veri tabanı sunulmuştur.
  • Geliştirilen veri tabanı, kullanıcılara kütüphanenin kitapları ve okuyucuları hakkında bilgi verir.
  • Bu materyal, internetteki çeşitli sitelerde ve kütüphanelerde bulunabilir.
  • Modern kütüphaneler bir sürü kitap barındırır ve kitapların belirli bir düzenlenmesi gereklidir.
  • Tüm ilişkiler veri şemasında gösterilir.
  • Bu tablonun şekli.
  • Modern dünya net bir eğitim sistemi gerektirir: okul, teknik okul, enstitü, lisansüstü bir okul.
  • Eğitimin her aşamasında, ek materyal ile çalışma varsayılmaktadır.
  • Bu veritabanı, her biri için 8 sorudan oluşan bir formun yanı sıra 10 sorgu da içerir.

Benzer Resimler: