Organizasyonun organizasyon yapısının iyileştirilmesi - ders çalışması (Teori) yönetimi

Özetler:

  • Çalışmanın konusu, OOO PPO ORBIT'in organizasyon yapısı ve bunu geliştirmek için yollar.
  • LLC OPO ORBIT'in organizasyon yapısının etkinliğini analiz edin.
  • İlk örgütsel yapılar orduda çağlardan önce ortaya çıktı.
  • Organizasyon yönetiminin çok hatlı (fonksiyonel) örgütsel yapısı.
  • Doğrusal-personel organizasyon yapısı.
  • Bugüne kadar, örgütsel yönetim yapılarının gelişiminde bir takım eğilimler mevcut.
  • Böylece, organizasyon yapısı, proje yönetimi için önemli bir mekanizmadır.
  • Organizasyon yapısı, proje ekibinin faaliyetlerinin oluşumunda ve organizasyonunda temel oluşturur.
  • Şirketin tipine göre örgüt yapısı, doğrusal işlevsel yapıları ifade eder.
  • Örgütsel yönetim yapıları ve gelişim eğilimleri.

Benzer Resimler: