Sofistler ve sofistike - felsefe üzerine kurs (Teori)

Özetler:

  • "Sofistike" ve "sofist" terimleri, eski Yunanca "bilgelik" kelimesinden gelir.
  • Yücelik, tek bir düşünür çemberi değildi.
  • Yavaş yavaş, düşünce teknikleri geliştirildi, bu sofistike olarak biliniyordu.
  • Safhi doğası gereği anti-dogmatiktir ve herhangi bir din dogmalar üzerine inşa edilmiştir.
  • Eski Yunan kültürünün ve felsefesinin bir olgusu olarak sofistike.
  • 1 "sofistike" kavramının yorumlanması.
  • "Sophistry'in babası" Gorgias.
  • Sofistler - eski Yunan düşünürlerinden oluşan bir grubun geleneksel bir atamasıdır.
  • Yazılı tercümede "sofist" kelimesi "adaçayı, ustalığı, uzmanı" anlamına gelir.
  • Sofist öğretmenler eski Yunan'da çok popülerdi.

Benzer Resimler: