Batı'nın Sosyo-ekonomik Gelişimi On dokuzuncu yüzyılda Avusturya Macaristan'ın Ukrayna toprakları - Kurs Ödevi (Tarih Teorisi)

Özetler:

  • On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında batı Ukrayna topraklarının ekonomik gelişimi.
  • Batı sosyal düzeni Avusturya, Avusturya-Macaristan yönetimi altındadır.
  • Batı Ukrayna topraklarındaki ekonominin sömürge niteliği de endüstrinin durumunu etkiledi.
  • Kulchytsky V. S. Avusturya-Macaristan'daki Galiçya yönetiminin araçları: öğretim.
  • İşçilerin ve köylülerin ekonomik ve sosyo-politik durumu.
  • Batı kurtuluş hareketinin XIX yüzyılın ikinci yarısında yükselişi.
  • On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Batı Ukrayna'da sosyo-ekonomik ve politik süreçler var.
  • Ev sahipleri tüm arazilerin% 40'ından fazlasına sahiptir.
  • Aynı zamanda, köylülüğün büyük kısmı arazisizlikten ve topraksızlıktan muzdaripti.
  • XIX yüzyılda Galicya'da ilerici fikirlerin geliştirilmesi. - Lviv, 1964.