Kurşun tirnazlarının kan serumlarındaki toplam lipid ve kolesterol içeriği üzerine kurşun ve manganez iyonlarının kronik etkisinin karşılaştırmalı çalışması - ekoloji içerisinde ödev (Teori)

Özetler:

  • Serumdaki toplam lipidlerin içeriğini belirleme yöntemi (Chromy ve diğerleri, 1975).
  • Serumdaki toplam kolestrol içeriğini belirleme yöntemi (Fishbach, Dunning, 2004).
  • Kurşun ve manganez zehirlenmesinin canlı organizmaların metabolizması üzerindeki etkisi.
  • Lipoprotein balık serumu lipid kompozisyonunun genel özellikleri.
  • Kalsiyum, bakır ve demir vücuttaki aşırı miktarda içeriğin etkisiyle manganezin giderilmesi.
  • İçeriği fosfolipid miktarının% 50'sinden az değildir (Vaskovsky, 1997).
  • Hemoliz izleri olmaksızın serum, heparinize veya EDTA kan plazması.
  • Peyniraltı suyunun lipid kompozisyonu ve mersin balığı düşük yoğunluklu lipoproteinleri, mg / dl (Lizenko ve diğerleri, 1995).
  • Tüm kurşun bileşikleri toksiktir.
  • Organik kurşun bileşikleri cilt, akciğerler ve gastrointestinal yol tarafından absorbe edilir.

Benzer Resimler: