Alman etnolojisinin felsefede bir bilim - ders çalışması (Teori) olarak oluşması ve geliştirilmesi

Özetler:

  • Ders çalışmalarımızın konusu, Alman etnolojisinin bir bilim olarak oluşması ve geliştirilmesidir.
  • Ders çalışmamızın amacı, etnolojinin bir bilim olarak Almanya'da oluşumunu incelemektir.
  • Bölüm 2. Almanya'da bir bilim olarak etnolojinin gelişimi.
  • Etnolojinin bir bilim olarak Almanya'da geliştirilmesinin detaylı incelenmesi.
  • Bu sefer, etnolojinin kökeni hakkında bir bilim olarak konuşabiliriz.
  • Aynı derecede önemli diğer kaynaklar Mark G. E. "Alman Etnolojisinin Köklerinden Onun Gelişmesine" kadar.
  • XIX yüzyılın sonunda Almanya'da etnoloji gelişimi. evrimciliğin teorik zayıflıklarını vurguladı.
  • Aynı zamanda, Alman etnolojisinin kültürel dinamikleri hala ayırt edici önemli özellikler taşımaktadır.
  • Etnolojinin kökeni Almanya'da bir bilim olarak önkoşullarını ve sebeplerini belirleyin.
  • Etnoloji, bilimsel bilginin en eski dallarından birine kolayca atfedilebilir.