Programlama dillerinin tanımının yapı ve yöntemleri - ders çalışması (Teori), yazılım, programlama

Özetler:

  • Yapısal programlamanın öğrenme dili olarak Pascal.
  • İnsan dilleri gibi bir sürü programlama dili var.
  • 1950'lerde. programlamayı otomatikleştirmek için ilk araçlar vardır - AutoCode dilleri.
  • Programlama dili, kişi için daha net hale geldi, ancak aynı zamanda makine talimatlarının dilinden çekildi.
  • Üst düzey programlama dilleri (JPL), makinadan bağımsız dillerdir.
  • JPL kolayca incelenir, yapısal programlama metodolojisini iyi destekler.
  • Cobol, ekonomik sorunları programlamak için kullanılan bir dildir.
  • Programlama dilleri tarihinde önemli bir olay olan Pascal dilinin 1971'deki yaratımıydı.
  • C'nin daha da geliştirilmesi C ++ 'ya nesne yönelimli programlamanın dilini yarattı.

Benzer Resimler: