Devlet mali düzenlemesinin özü ve bir piyasa ekonomisindeki ihtiyacı - iktisat teorisinde ders çalışması (teori)

Özetler:

  • Ekonominin devlet konseptine ve sınıflandırmasına (özellikle finansal düzenlemeye) dikkat edin.
  • Etkin hükümet mali düzenlemesinin önkoşullarını ve koşullarını belirleyin.
  • Ayrı devlet mali düzenlemesi yöntemleri kapsamlı bir şekilde kullanılabilir.
  • Toprakların gelişimi için devlet mali düzenlemeleri.
  • Dontsova L.V. Ekonominin devlet düzenlemesi konuları: temel yön ve formlar, 2009.
  • Ekonomik ve sosyal süreçlerin finansal düzenlemesi.
  • Kursun çalışma konuları - Mali düzenlemeler.
  • Araştırma nesneleri - Rusya Federasyonu'ndaki devlet düzenlemeleri.
  • Dolayısıyla mali düzenlemenin ana konusu devlettir.
  • Mali düzenlemenin her bir nesnesine belirli yöntemleri vardır.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Ekonomi teorisinde güncel terim kağıtları (teori)