Dokunma aygıtları. Tetikleyiciler - Bilişim ve Telekomünikasyonda ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Baş>
  • Konu: Tactile devices.
  • Proje konusu: Dokunabilir cihazlar.
  • Bu yazı, dijital cihazlarda tetikleyicilerin rolüne ayrılmıştır.
  • Tetikleyiciler, bir bit bilgiyi depolamak için tasarlanmış cihazlardır.
  • 1, bir eşzamansız RS flip-flopunun sembol tanımlamasında.
  • 2, b, ters girişleri olan RS flip-flopunun simgesini gösterir.
  • Şekil 3'de, a, b, senkron RS-flip-flopunun mantıksal yapılarını göstermektedir.
  • Şekil 4, d, D-flip-flopunun sembolik bir görüntüsünü göstermektedir.
  • Şekil 13 OR-NON elemanlar üzerine kurulmuş bir D-flip-flopunun diyagramını göstermektedir.

Benzer Resimler: