Isı mühendisliğinin teorik temelleri - fizikte ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Bilim adamları, uzun süre ısı nakil ve kullanımının temel kalıplarını incelemişlerdir.
  • Başlıca özelliği, deneyimlerle kurulan iki yasa (baş>
  • İlk verilere uygun olarak ICE ve GTU'nun teorik döngülerini hesaplayın.
  • Termik santrallerin termodinamik çevrimlerinin temelleri.
  • Süreç 1-2 (s = const).
  • Şekil 1.1.- p, v-koordinatlarındaki diyagram.
  • 1. noktadaki gaz parametrelerini tanımlayın.
  • P, v için ara noktalar diyagramlardır.
  • Bilinmeyen parametreleri hesaplamak için gaz sabitinin hesaplanması gereklidir.
  • İç enerjinin yanı sıra, gaz entalpisi de yalnızca sıcaklığa bağlıdır.

Benzer Resimler: