Buhar kazanının termal hesabı - fizikte ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Kazanın ısı dengesi.
  • Fırının ısıl hesabı.
  • Isı dengesi mutlak tasarım uyumsuzluğu.
  • Bu hesaplamaların sonuçları bir tablo şeklinde sunulmuştur (Ek A).
  • Bu hesaplamaların sonuçları tabloda özetlenmiştir (Ek A).
  • Su buharı [2, s.5].
  • Hesaplanan yakıt karakteristikleri.
  • Yakıtın çalışma kütlesinin tahmini kompozisyonu.
  • Yakıt kompozisyonunun yeniden hesaplanmasının doğruluğunun doğrulanması.
  • Hava hacimleri ve yanma ürünlerinin hesaplanması.

Benzer Resimler: