Rusça ve Tacikçe halk hikayelerinde olumsuz karakter tipolojisi - ders çalışması (Teori) edebiyat

Özetler:

  • "Rus ve Tacik halk hikayelerinde olumsuz karakterlerin tipolojisi."
  • Bölüm I "Rus ve Tacik halk hikayelerinin antropomorfik negatif karakterleri".
  • Rus halk hikayelerinde iki temel olumsuz karakter ortaya çıkar.
  • Bölüm II "Rus ve Tacik halk hikayelerinin zararlı hayvan benzeri ve hayvan karakterleri".
  • "Rus ve Tacik halk hikayelerinin zararlı hayvan benzeri ve hayvan karakterleri."
  • Halk hikayelerinin kadın negatif karakterleri.
  • Rus masallarında, bu gusl ile alâkalı: "Şimdi oturup harap etmeyin ya da gusli-samoudy alırsınız."
  • Rus masallarında - gusli-samogudy, glomerulus-rehber, yüzük, at gibi.
  • Rus halk hikayelerinde Ölümsüz Koschey, çoğunlukla bir yılan şeklinde göründü.
  • Koschey geleneksel olarak olumsuz bir karakter olarak düşünülür.

Benzer Resimler: