Üretimde personel yönetimi - ders çalışması (teori) yönetimi

Özetler:

  • Bu çalışmada, işyerlerinde personel yönetiminin özelliklerini ele alacağız.
  • Bu yazıda işyerlerinde personel yönetiminin özellikleri incelenmiştir.
  • Personel yönetiminin iş yerindeki özelliklerinin göz önüne alınması.
  • Üretimde personel yönetiminin teorik temelleri.
  • Üretimde personel yönetiminin özellikleri.
  • Personelin etkin yönetiminin temelini oluşturan ilkeler oldukça çeşitlidir.
  • Personel yönetiminde kullanılan yöntemlerle benzer bir durum.
  • Personel yönetimi genel olarak işletme yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır.
  • Volgin A.P. Bir piyasa ekonomisindeki personelin yönetimi.
  • Goncharov V.V. Mükemmellik Yönetimi Aradı: Üst Düzey Yönetim Personeline Yönelik Bir El Kitabı.

Benzer Resimler: