İşletmenin finansal kaynaklarının yönetimi - ders çalışması (Teori) finans

Özetler:

  • İşletmedeki finansal kaynakların rolü ve önemi.
  • 2 İşletmenin gelişiminde finansal kaynakların rolü.
  • Ekonomi literatüründeki "finansal kaynaklar" teriminin açık ve net bir yorumu yoktur.
  • Mali kaynakların yapısı, makbuzlarının kaynakları ile belirlenir.
  • Mali kaynakların boyutu ve yapısı, üretim hacmine ve etkinliğine büyük ölçüde bağlıdır.
  • Parasal olarak konuşan finansal kaynaklar, diğer kaynaklardan farklıdır.
  • Finansal kaynakların unsurlarının tahsisinde bir sonraki işaret, kullanımın aciliyetidir.
  • Fonun mevcudiyeti, işletmenin istikrarlı bir mali durumunun sağlanması için vazgeçilmez bir şarttır.
  • 1 Mali kaynak kavramı ve türleri.
  • Finansal kaynakların oluşturulması iki aşamalı olarak yürütülmektedir.

Benzer Resimler: