Atom gazlarında Bose-ainstein bağlantısı - fizikte ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Konu: "Bose-Einstein'ın atomik yoğunlaşmalarda yoğunlaşması".
  • Deneysel olarak, Bose-Einstein'ın yoğunlaşmasının üç önemli noktası keşfedildi.
  • Bose-aynstein yoğunlaşma (BAC).
  • Bose-ainshtayinsky, atomların ruble cinsinden yoğunlaşması.
  • Sandalyede 1, Bose-Einstein'ın yoğunlaşmasının ifadesini şematik olarak gösterir.
  • Креслення 1. Bose-Einstein'ın kondensatının yaratıcısı.
  • Bose yoğunlaşmasında Atomi, tutarlı rechovini yeni bir türüdür.
  • Otrimannya Bose-Ainshtaynivsky kondensat atomov rubidiyu için kurulum.
  • Bose-Einstein rezervuarındaki Sposberzhennya vichorov.
  • 1Bose-Einstein Nötr Kondensindeki Atom Güçlendirilmesi.