Doğadaki fizik: Top şimşekliği, gökkuşağı ve serap - fizikteki ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Makale üç bölümden oluşuyor: Top şimşek, gökkuşağı, serap.
  • Fiziksel bakış açısından, top şimşek doğanın ilginç bir fenomendir.
  • Top şimşeklerin fiziksel doğasıyla ilgili tüm hipotezler iki gruba ayrılabilir.
  • Bunlardan biri, top şimşekliğinin kimyasal özelliklerini önermektedir.
  • Stakhanov, I.P. Top şimşeklerin fiziksel doğası üzerine.
  • 3 Top şimşeklerinin fiziksel doğası.
  • Yıldırım gökkuşağı miras ışını bırak.
  • Doğal olayların fizik incelemesi, her şeyden önce muazzam bilişsel değere sahiptir.
  • Doğanın kanunlarını bilmek, onları fizikte ana görevlerden biri olan insanın menfaati için kullanmak mantıklıdır.
  • Normal yıldırım kısa ömürlüdür; Top onlarca saniye, dakika yaşıyor.

Benzer Resimler: